http://oblivion.cc

Choose language

gb de fr il pl vn

Postęp cywilizacyjny prowadzi do coraz większych możliwości dostępu do informacji niepożądanych i wrażliwych, które mogą mieć negatywny wpływ na dorastanie naszych dzieci na każdym etapie ich życia. Narażone są one na bezpośrednie kontakty z osobami proponującymi różne środki, zachowania, czy stwarzające sytuacje, które mogą prowadzić do narażenia ich zdrowia, życia, przyszłości. Często prowadzi to do sytuacji, w której wpływ grupy jest zdecydowanie silniejszy niż oddziaływanie rodziców. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji i nie widzisz możliwości wyjścia z niej lub pozytywnego rozwiązania, zadzwoń lub napisz - nie skazuj się na niepowodzenie - co, jeśli jutro będzie za późno?!

Poszukiwanie osób zaginionych lub uprowadzonych

 • kompleksowe czynności poszukiwawcze (bez ograniczeń terytorialnych)
 • działania poszukiwawczo ratownicze
 • odzyskiwanie osób
 • ochrona i pomoc psychologiczna

Usługi detektywistyczne

 • przygotowanie materiałów do postępowania cywilnego
 • zbieranie informacji do postępowań karnych
 • sprawy gospodarcze
 • podsłuchy
 • systemy i audyty bezpieczeństwa
 • testy penetracyjne (Pentest)

Zapewnienie bezpieczeństwa osobistego

 • ochrona w formule jawnej i niejawnej na ternie całego świata

Identyfikowanie i monitorowanie infrastruktury krytycznej

Zapewnienie bezpieczeństwa biznesowego

 • wykrywanie szpiegostwa przemysłowego
 • sprawdzanie wiarygodności pracowników oraz partnerów biznesowych, także pod kątem podatności na korupcję oraz przestrzegania klauzul konkurencyjności
 • due delligence
 • weryfikacja dokumentów, analiza powiązań osobistych pomiędzy członkami zarządów lub wspólnikami firm, analiza powiązań kapitałowych pomiędzy firmami
 • sprawdzanie stanu prawnego ruchomości i nieruchomości

Odzyskiwanie mienia utraconego (ruchomości i nieruchomości)

Szkolenia i trening

 • trening mentalny i postępowanie w sytuacjach kryzysowych
 • techniki i metody przesłuchań
 • szkolenia w zakresie przetrwania w sytuacji zakładniczej
 • prewencja w związkach małżeńskich i partnerskich
 • sprawdzanie wierności małżeńskiej

Pomoc i zabezpieczenie prawne