http://oblivion.cc

Choose language

gb de fr il pl vn

Fundacja Oblivion jest inicjatywą społeczną stanowiącą odpowiedź na rosnące potrzeby ludności związane z prawidłowym i swobodnym funkcjonowaniem w zmieniających się warunkach i otoczeniu. Naszym celem jest wspieranie wszelkich działań związanych z upowszechnianiem, poszanowaniem i ochroną praw człowieka, jego bezpieczeństwem rozumianym jako gwarancja wolności oraz swobód obywatelskich, a także rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Pochodzimy z różnych środowisk: cywilnych i mundurowych m. in. służb specjalnych, policyjnych, ratownictwa, sił specjalnych oraz operatorów wojsk specjalnych. Działania prowadzone przez Fundację oparte są na doświadczeniu specjalistów posiadających wiedzę zarówno teoretyczną, jak też praktyczną nabytą w trakcie realizowanych akcji. Działalność szkoleniowa Fundacji Oblivion prowadzona jest przez wykładowców - praktyków z wieloletnim doświadczeniem operacyjnym, zapewniając tym samym najwyższy poziom merytoryczny oraz aktualną wiedzę z dziedzin związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

W trosce o poczucie komfortu naszych klientów Fundacja nie udostępnia szczegółowych informacji na temat przeprowadzonych zleceń, zapewniając tym samym anonimowość klientom i poczucie bezpieczeństwa od chwili pierwszego kontaktu, aż do zakończenia prowadzonych działań, chyba że wola zleceniodawcy stanowi inaczej.