http://oblivion.cc

Choose language

gb de fr il pl vn
#

Fundacja Oblivion

jest inicjatywą społeczną stanowiącą odpowiedź na rosnące potrzeby ludności związane z prawidłowym i swobodnym funkcjonowaniem w zmieniających się warunkach i otoczeniu. Naszym celem jest wspieranie wszelkich działań związanych z upowszechnianiem, poszanowaniem i ochroną praw człowieka, jego bezpieczeństwem rozumianym jako gwarancja wolności oraz swobód obywatelskich, a także rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Bez nazwy

oblivionrealnapomoc#

fundacjaoblivion# oblivion group#

numer rachunku

57 2030 0045 1110 0000 0410 9260