#

Oblivion Foundation

היא יוזמה חברתית של מהווה המענה לצרכים הגובר של אנשים הקשורים לתפקוד התקין וחופשי בשינוי תנאים וסביבה. המטרה שלנו היא לתמוך בכל הפעילויות הקשורות להפצת, כיבוד והגנה על זכויות אדם, בטיחותו, הבין כערובה של חירויות וזכויות אזרח, כמו גם את הפיתוח של קהילות מקומיות

Bez nazwy